You are here:   Start Nauczyciele klas I-III

Nauczyciele klas I - III

  •  Emilia Jaśniewska  - klasa I A

  •  Bożena Ilnicka  - klasa I B

  •  Grażyna Miklaszewska/Elżbieta Siadaczka  - klasa II A

  •  Jolanta Janczura klasa - II B

  •  Aneta Bedka  - klasa III A

  •  Mirosława Franas  - klasa III B

  •  Danuta Jakubczyk  - Gimnastyka korekcyjna
 
  • Elżbieta Kerstan  -  Język angielski

  •  Jacek Buduj  - Religia

  • ks.  Łukasz Tokarczyk  - Religia