Projekty

Spis treści
Projekty
Matematyka innego wymiaru
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa
Dzień Bezpiecznego Internetu
Leśnicka Wszechnica Naukowa
Sesje z plusem
Szkolne Kasy Oszczędności
Wszystkie strony

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie uczestniczą w wielu programach, projektach oraz akcjach zarówno ogólnopolskich, lokalnych jak i wewnątrzszkolnych. Oto niektóre z nich:

 

 • "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"
 • "Safer Internet Day"- Dzień Bezpiecznego Internetu"
 • "Matematyka innego wymiaru"
 • "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"
 • "Szkolne Kluby Bezpieczeństwa"
 • "Leśnicka Wszechnica Naukowa"
 • "Szkolne Kasy Oszczędności"
 • "Ratujemy i uczymy ratować"
 • "Szkoła promująca zdrowie"
 • "Sprzątanie świata"
 • "Zdrowo jem, więcej wiem"
 • Edukacja muzyczna „W krainie pani Muzyki"
 • "Szklanka Mleka"
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • "Bezpieczna droga do szkoły"
 • "Dni Ziemi"
 • Pełna miska dla schroniska
 • Projekt Edukacyjny „Lepsza Szkoła"
 • "Sesje z plusem"
 • Edukacja ZOO
 • "Góra grosza"

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu

Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele będą mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli. Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym stworzymy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt.

Organizacja MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.

 

 

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy Nauczycieli matematyki i Uczniów szkół:
- podstawowych (klasy 2-6)
- gimnazjów
- szkół średnich

Aby poznać szczegóły projektu zajrzyj do działu: Informacje techniczne

 

Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w projekcie


Korzyści dla nauczycieli:

 • Uzyskanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane na kółkach matematycznych, lekcjach dodatkowych
 • Uzyskanie tytułu ELITMAT LEADERA
 • Aktywność i kreatywność nauczycieli będzie nagradzana w Ogólnopolskim Rankingu Nauczycieli ELITMAT LEADERÓW
 • Nagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych ELITMAT LEADERÓW
 • Wyjazdowe warsztaty dydaktyczno-metodyczne.
  Kilkudniowe warsztaty będą miały formę wyjazdu rekreacyjnego dla nauczycieli z najwyższą liczbą punktów edukacyjnych za aktywność.
 • Prywatne konto na portalu ELITMAT SPACE pozwalające na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Portal będzie ułatwiał pracę z uczniami zdolnymi.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami Projektu
 • Możliwość poszerzenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem udziału w Projekcie
 • Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w Projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

Korzyści dla uczniów:
 • Możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia
 • Możliwość zdobycia nagród rzeczowych w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI
 • Za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy
 • Wyjazdowe warsztaty dla laureatów MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI zorganizowane w formie wyjazdu rekreacyjnego. Podczas warsztatów będą organizowane ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (gry, konkursy, łamigłówki, konkursy terenowe) a także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, ogniska itp.
 • Własne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.
 • Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów


Korzyści dla szkoły:

 • Uczestnictwo w Projekcie MATEMATYKA INNEGO WYMIARU daje możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach pracy w szkole
 • MATEMATYKA INNEGO WYMIARU pozwoli wyłonić nie tylko zdolnych uczniów, ale także zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją
 • Uczestnictwo w Projekcie daje szansę na podniesienie prestiżu szkoły dzięki poprawie jakości kształcenia
 • Również Matematyczne Mistrzostwa Polski są szansą dla szkoły - dobre wyniki uczniów zawsze przynoszą dobrą sławę szkole
 • Z Projektem wiąże się również szansa na zaprezentowanie szkoły na Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem władz oświatowych i mediów

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt o wieloletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi, multimedialne prelekcje, dyskusje i warsztaty, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne - to wszystko czeka na uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kinach realizujących projekt w 40 miastach w Polsce.

 

Na początku września foldery z programem i harmonogramem spotkań trafiają do szkół. Można je otrzymać również w kinie realizującym projekt. W folderach znajdują się sproblematyzowane opisy filmów pogrupowanych w cykle, które są dopasowane do różnych grup wiekowych.

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do czerwca raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina na film. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu lub spotkanie z gościem. Nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy etc.) do wykorzystania w szkole. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach lub konkursach plastycznych, natomiast starsi – w dyskusjach dla chętnych.

   

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to projekt przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. To możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu ekologii i wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a ilość członków Klubu nieograniczona. Główny cel to propagowanie działań na rzecz ekologii i bezpieczeństwa drogowego w najbliższym otoczeniu – zarówno w szkole, jak i poza nią.

Członkowie Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa mogą np. organizować lokalne happeningi i akcje ulotkowe, prezentować na forum szkoły najważniejsze zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego z pomocą policji lub straży miejskiej czy też samodzielnie przeprowadzić szkolną akcję „Detektyw bezpieczeństwa - czy nasza szkoła jest bezpieczna?". Kluby same decydują, jakie działania będą organizować. Przykłady zadań znajdują się na stronie http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa/skb/wiesci

Każda szkoła, która założy swój Klub otrzyma login i hasło dające dostęp do pełnej zawartości serwisu SKB - w tym m.in. do materiałów do pobrania, panelu umożliwiającego samodzielne publikowanie zdjęć i informacji z prowadzonych działań, jak również konkursów z nagrodami, organizowanych za pośrednictwem serwisu dla najaktywniejszych Klubów.

 

Informujemy, iż projekt Program edukacyjny Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich"w którym nasza szoła uczestniczyła od początku, zakończył się w Polsce 30 czerwca 2014 r. W ciągu 14 lat jego trwania, nauczaniem został objęty milion uczniów z ponad 5000 szkół podstawowych w całym kraju.

 


 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  

Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały miesiąc luty.

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2015, obchodzić będziemy 10 lutego. Wydarzenie to odbędzie się w Polsce po raz jedenasty. Z tej okazji już teraz zapraszamy do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych internautów. Planowane inicjatywy można zgłosić za pośrednictwem internetowego formularza.

Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Jak co roku, na lokalnych organizatorów DBI, którzy do końca lutego 2015 r. zarejestrują swoją inicjatywę na stronie akcji oraz prześlą z niej sprawozdanie, czeka konkurs z nagrodami (zapoznaj się z regulaminem konkursu, plik PDF).Ciekawe spotkania z naukowcami z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczęły się 12 grudnia 2012r w gimnazjum nr 12 w Leśnicy. Wramach projetu Leśnicka Wszechnica Naukowa uczestniczą uczniowie pobliskich szkół podstawowych 22, 24, 51 i naszej szkoły. Projekt Leśnicka Wszechnica Naukowa jest kontynuacją, przedłużeniem trwającego 2 miesiące w roku Dolnosląskiego Festiwalu Nauki. Wszechnica trwa cały rok. W odróżnieniu od Festiwalu to wykładowcy z Uniersytetu Przrodniczego przyjeżdzają do uczniów, a nie uczniowie do wykładowców. Projekt w roku 2015 rozpoczął trzeci rok trwania.


Sesje z plusem

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Co się zmieni, gdy weźmiemy w nim udział?

Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, będą rozwiązywać standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście będziesz mieć możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem zobaczysz, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Zawsze będziesz mieć gotowy materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

 

Udział w programie jest bezpłatny – testy pobiera się z zakładki "Materiały".

Raporty z wynikami generowane są w zakładce "Raporty".


Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacji finansowej.

PKO Bank Polski od pokoleń zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie SKO to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Co wchodzi w skład oferty SKO?

Chcesz przekonać się o wszechstronności naszej oferty? Odwiedź jeden z serwisów:

 • sko.pkobp.pl - pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci poniżej 13. roku życia
 • szkolneblogi.pl - platforma blogowa skupiająca szkoły uczestniczące w programie SKO
 • NK.pl/SKO – „Szkoła Oszczędzania”, czyli oficjalna grupa SKO w serwisie NK.pl
 • YouTube.com - kanał wideo programu SKO
Dowiedz się więcej dlaczego warto przystąpić do programu!