Projekty - Leśnicka Wszechnica Naukowa

Spis treści
Projekty
Matematyka innego wymiaru
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa
Dzień Bezpiecznego Internetu
Leśnicka Wszechnica Naukowa
Sesje z plusem
Szkolne Kasy Oszczędności
Wszystkie strony

Ciekawe spotkania z naukowcami z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczęły się 12 grudnia 2012r w gimnazjum nr 12 w Leśnicy. Wramach projetu Leśnicka Wszechnica Naukowa uczestniczą uczniowie pobliskich szkół podstawowych 22, 24, 51 i naszej szkoły. Projekt Leśnicka Wszechnica Naukowa jest kontynuacją, przedłużeniem trwającego 2 miesiące w roku Dolnosląskiego Festiwalu Nauki. Wszechnica trwa cały rok. W odróżnieniu od Festiwalu to wykładowcy z Uniersytetu Przrodniczego przyjeżdzają do uczniów, a nie uczniowie do wykładowców. Projekt w roku 2015 rozpoczął trzeci rok trwania.