Projekty - Matematyka innego wymiaru

Spis treści
Projekty
Matematyka innego wymiaru
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa
Dzień Bezpiecznego Internetu
Leśnicka Wszechnica Naukowa
Sesje z plusem
Szkolne Kasy Oszczędności
Wszystkie strony

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu

Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele będą mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli. Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym stworzymy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt.

Organizacja MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.

 

 

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy Nauczycieli matematyki i Uczniów szkół:
- podstawowych (klasy 2-6)
- gimnazjów
- szkół średnich

Aby poznać szczegóły projektu zajrzyj do działu: Informacje techniczne

 

Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w projekcie


Korzyści dla nauczycieli:

 • Uzyskanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane na kółkach matematycznych, lekcjach dodatkowych
 • Uzyskanie tytułu ELITMAT LEADERA
 • Aktywność i kreatywność nauczycieli będzie nagradzana w Ogólnopolskim Rankingu Nauczycieli ELITMAT LEADERÓW
 • Nagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych ELITMAT LEADERÓW
 • Wyjazdowe warsztaty dydaktyczno-metodyczne.
  Kilkudniowe warsztaty będą miały formę wyjazdu rekreacyjnego dla nauczycieli z najwyższą liczbą punktów edukacyjnych za aktywność.
 • Prywatne konto na portalu ELITMAT SPACE pozwalające na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Portal będzie ułatwiał pracę z uczniami zdolnymi.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami Projektu
 • Możliwość poszerzenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem udziału w Projekcie
 • Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w Projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

Korzyści dla uczniów:
 • Możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia
 • Możliwość zdobycia nagród rzeczowych w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI
 • Za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy
 • Wyjazdowe warsztaty dla laureatów MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI zorganizowane w formie wyjazdu rekreacyjnego. Podczas warsztatów będą organizowane ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (gry, konkursy, łamigłówki, konkursy terenowe) a także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, ogniska itp.
 • Własne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.
 • Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów


Korzyści dla szkoły:

 • Uczestnictwo w Projekcie MATEMATYKA INNEGO WYMIARU daje możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach pracy w szkole
 • MATEMATYKA INNEGO WYMIARU pozwoli wyłonić nie tylko zdolnych uczniów, ale także zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją
 • Uczestnictwo w Projekcie daje szansę na podniesienie prestiżu szkoły dzięki poprawie jakości kształcenia
 • Również Matematyczne Mistrzostwa Polski są szansą dla szkoły - dobre wyniki uczniów zawsze przynoszą dobrą sławę szkole
 • Z Projektem wiąże się również szansa na zaprezentowanie szkoły na Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem władz oświatowych i mediów