Usługa dożywiania uczniów SP 95

 

 

 

 Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu- SP 95
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SP 95
  3. Opis przedmiotu zamówienia - Sp 95.pdf
  4. Wzór umowy - SP 95.pdf
  5. Formularz oferty - SP 95.doc
  6. Wyjaśnienia treści SIWZ. pdf
  7. Informacja o wyborze oferty - SP 95.pdf