Karta rowerowa

Spis treści
Karta rowerowa
Informacje ogólne
Testy na kartę
Egzamin na kartę
Wszystkie strony

 

W ramach wychowania komunikacyjnego na lekcjach zajęć technicznych uczniowie klas IV SP 95 poszerzają swoją wiedzę na temat zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Cykl zajęć kończy na przełomie maja i czerwca teoretyczny i praktyczny egzamin na kartę rowerową. Każdy uczeń, który zaliczy sprawdzian otrzyma kartę rowerową


Przedmiotowy System Oceniania z wychowania komunikacyjnego