Statut

 

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 95 ---zapoznaj się